Meny
27 mar2023

Rehabilitering vid reumatisk sjukdom

Vi erbjuder rehabilitering för personer med reumatisk sjukdom inom ramen för externa rehabiliteringsprogram för Västra götalandsregionen. Både teoretiska och praktiska moment ingår med individuell behandling som aktiviteter/träning i grupp. Syftet är att ge möjlighet att träffa andra och utbyta erfarenheter, öka motivation att träna, och få bättre redskap att hantera vardagen. Fysisk aktivitet och träning bedrivs i träningslokaler, i varmbassäng och utomhus. Moment för styrka, kondition, led- och muskelrörlighet, gång och balans varvas med yoga, basal kroppskännedom, avspänning och andningsövningar.  Att prova olika fritidsaktiviteter kan också ingå. Möjligheter finns att prova olika hjälpmedel och få ergonomisk rådgivning samt samtal kring smärthantering, sömn, stress för att finna en väg till balans mellan vila och aktivitet. Målet med insatserna är att bibehåll bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar för ett liv med god livskvalitet. 

12 apr2022

Postcovid

Rehabilitering för personer med kvarstående symtom som påverkar vardagen erbjuds. Läkarremiss krävs.

Rehabilitering erbjuds i grupp om max sex deltagare under en tvåveckorsperiod. Målet är att öka förståelsen för symtom och ge redskap att hantera dessa i vardagen. Behandlingen sker i huvudsak i grupp, med vissa individuella moment

Kursinnehåll:

 • Olika föreläsningar och frågestunder relaterade till postcovid-19 problematik.
 • Information om postcovid-19, symtom och förlopp.
 • Föreläsningar om psykologiska och kognitiva symtom.
 • Områden som tas upp är förändrat lukt- och smaksinne, huvudvärk, hög vilopuls eller hjärtklappning (takykardi) kognitiv nedsättning, t.ex. minnes- och koncentrationssvårigheter, hjärntrötthet, magtarmproblematik, feber eller feberkänsla
 • Anpassad fysisk aktivitet/träning, med möjlighet till saturationsmätning, med fokus på lung- och hjärtfunktion.
 • Samtalsgrupp där frågeställningar följs upp och möjlighet till erfarenhetsutbyte ges.
 • Aktivitetsbalans. Ändrade rutiner för balans mellan vila och aktivitet, arbeta med dagsschema, lära sig planera och utvärdera sina egna rutiner
 • Förbättrad förmåga till nedvarvning och god sömn.
 • Medicinsk yoga, avspänning, basal kroppskännedom, andningsteknik, mindfulness.
 • Krisreaktioner och existentiella frågor  
 • Vikt uppgång/nedgång
 • Lukt och smakträning

Teamet består av specialistläkare inom rehabiliteringsmedicin, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, neuropsykolog och fritidspedagog. Rehabiliteringsassistenter/undersköterskor är i tjänst dygnet runt.

Boendet sker i rymliga enkelrum med toalett och dusch. Patientlarm finns på alla rum. Under vistelsen ingår helpension. Det finns uteplatser som är tillgängliga. På kvällar och helger kan det anordnas aktiviteter.

För mer information kontakta oss

info@frykcenter.org

01083-47260

02 sep2020

Viktig information Covid-19

Vi följer myndigheters riktlinjer och råd gällande smittspridning av covid-19.

Är du sjuk, även lättare symtom, ber vi dig kontakta oss på telefon 010-83 472 60 för avbokning. Vi har Besöksförbud i våra lokaler Inga permissioner tillåts under vistelsen.

Vi samverkar med smittskydd Region Värmland. Personalen har personliga visir som används som en förebyggande smittskyddsåtgärd i all nära vård/behandling. Vi använder munskydd, förkläden, skyddshandskar utifrån rekommendationer.

16 apr2020

Viktig information

Vi har beslutat att stänga för inneliggande rehabilitering på grund av pandemin men planerar att öppna 3 augusti.

För dig som är ryggmärgsskadad finns sjuksköterska Ninni på plats tisdagar och torsdagar och nås på telefon 010-8347260.

13 mar2020

Viktig information om Corona

Vi följer våra myndigheters riktlinjer och råd gällande smittspridning av Corona viruset.
Om du har andningssvårigheter, feber, hosta eller snuva ska du inte komma till FrykCenter. Detta gäller naturligtvis även personliga assistenter.
Om du är sjuk ber vi dig avboka vistelsen hos oss.
Från och med 12/3 2020 är det besöksförbud på FrykCenter.
Ring gärna FrykCenter för vidare information 010-8347260.

17 maj2018

GDPR

Vi följer GDPR som träder i kraft 25 maj 2018. Vår GDPR-policy lämnas ut vid förfrågan.