Meny
12 apr2022

Postcovid

Rehabilitering för personer med kvarstående symtom som påverkar vardagen erbjuds. Läkarremiss krävs.

Rehabilitering erbjuds i grupp om max sex deltagare under en tvåveckorsperiod. Målet är att öka förståelsen för symtom och ge redskap att hantera dessa i vardagen. Behandlingen sker i huvudsak i grupp, med vissa individuella moment

Kursinnehåll:

 • Olika föreläsningar och frågestunder relaterade till postcovid-19 problematik.
 • Information om postcovid-19, symtom och förlopp.
 • Föreläsningar om psykologiska och kognitiva symtom.
 • Områden som tas upp är förändrat lukt- och smaksinne, huvudvärk, hög vilopuls eller hjärtklappning (takykardi) kognitiv nedsättning, t.ex. minnes- och koncentrationssvårigheter, hjärntrötthet, magtarmproblematik, feber eller feberkänsla
 • Anpassad fysisk aktivitet/träning, med möjlighet till saturationsmätning, med fokus på lung- och hjärtfunktion.
 • Samtalsgrupp där frågeställningar följs upp och möjlighet till erfarenhetsutbyte ges.
 • Aktivitetsbalans. Ändrade rutiner för balans mellan vila och aktivitet, arbeta med dagsschema, lära sig planera och utvärdera sina egna rutiner
 • Förbättrad förmåga till nedvarvning och god sömn.
 • Medicinsk yoga, avspänning, basal kroppskännedom, andningsteknik, mindfulness.
 • Krisreaktioner och existentiella frågor  
 • Vikt uppgång/nedgång
 • Lukt och smakträning

Teamet består av specialistläkare inom rehabiliteringsmedicin, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, neuropsykolog och fritidspedagog. Rehabiliteringsassistenter/undersköterskor är i tjänst dygnet runt.

Boendet sker i rymliga enkelrum med toalett och dusch. Patientlarm finns på alla rum. Under vistelsen ingår helpension. Det finns uteplatser som är tillgängliga. På kvällar och helger kan det anordnas aktiviteter.

För mer information kontakta oss

info@frykcenter.org

01083-47260