Meny

Ansök

För att få komma till FrykCenter krävs remiss från läkare. Vi tar emot remisser från hela landet.

Ansökningsförfarandet är olika beroende vilken region du tillhör.

Verksamheter inom Region Värmland och Hälsoval Värmland skickar remisser direkt till FrykCenter i journalsystemet Cosmic.

I Västra Götaland skickas remissen till ett remitteringssekretariat för bedömning.

I Region Stockholm skickas remiss i journalsystemet TakeCare. Vi är godkända inom Vårdvalet för planerad specialiserad neurologisk rehabilitering.

För övriga regioner hänvisas till behandlande läkare.

Blanketter

Om du bor i övriga landet

Bor du i övriga landet skickas den till betalningsansvarig enhet i respektive region.
Det går även att söka rehabilitering där exempelvis företag, kommun, försäkringsbolag betalar, dock krävs remiss.

Remiss

Om du bor i Västra Götaland

Din läkare skriver en remiss och du fyller i en ansökan som skickas till ditt remitteringssekretariat för handläggning och beslut. Du får sedan besked och en rehabiliteringsvistelse kan planeras in i kontakt med oss.

Adress och telefonnummer till Remitteringssekretariaten
Skaraborg
Sekretariatet för rehabiliteringsvistelser
Skaraborgs sjukhus
541 85 Skövde
Telefon: 0500-432615 eller 0500-432606

Norra Bohuslän och Norra Älvsborg
Remitteringssekretariatet
CÖ Plan 3
Uddevalla sjukhus
451 80 Uddevalla
Telefon: 010-4354610 eller 010-4354611

Göteborg och Södra Bohuslän samt Södra Älvsborg
Administrativa enheten för externa rehabiliteringsprogram
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Telefon: 031-3423141 eller 031-3422580

PatientansökanRemiss

Om du bor i Stockholms län

Läkarremiss finns i TakeCare skickas till oss via brev för handläggning och beslut. Du får besked om din rehabilitering beviljats och vi kontaktar dig så att vi kan boka din rehabilitering.

Adress:
FrykCenter rehabilitering
Box 194
685 24 Torsby