Meny
02 sep2020

Viktig information Covid-19

Vi följer myndigheters riktlinjer och råd gällande smittspridning av covid-19.

Är du sjuk, även lättare symtom, ber vi dig kontakta oss på telefon 010-83 472 60 för avbokning. Vi har Besöksförbud i våra lokaler Inga permissioner tillåts under vistelsen.

Vi samverkar med smittskydd Region Värmland. Personalen har personliga visir som används som en förebyggande smittskyddsåtgärd i all nära vård/behandling. Vi använder munskydd, förkläden, skyddshandskar utifrån rekommendationer.