Meny

Rehabiliteringsteamet

Vi arbetar i team med arbetsterapeut, fritidspedagog, kurator, rehabiliteringsassistenter, sjukgymnast, sjuksköterska och specialistläkare. Logoped och psykolog kopplas in utifrån behov. Olika kompetenser bidrar till en helhetssyn där både fysiska, psykologiska och sociala frågor ingår. Insatser görs för att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar för ett liv med god livskvalitet.

Teamkonferenser hålls varje vecka där behandlingen följs upp och anpassas för varje individ. Teamet håller också i information till anhöriga, assistenter och andra i vårdkedjan.