Meny

Afasiveckor

När?:
4 April- 24 April 2016. Kl

 

Vi anordnar tre veckors perioder där fokus ligger på kommunikation och språklig förmåga. Rehabiliteringsinsatserna anpassas efter varje person. Träningen består av individuell behandling med logoped samt träning av kommunikation i grupp. Det ingår även fysisk och kognitiv träning samt fritidsaktiviteter. Det ges också möjlighet att utbyta erfarenheter med andra med liknade problem, vilket ofta upplevs som mycket värdefullt. Anhöriga är välkomna utifrån önskemål. Assistenter som medföljer kan få information och råd.

Anmälan