Meny

Afasiveckor under hösten 2018, 8/10-28/10.

När?:
8 -28 oktober 2018. Kl

Info:

Språklig stimulans och riktad träning av språkliga funktioner behövs i återkommande
perioder – för många människor med afasi hela livet.

Rehabiliteringen sker i kommunikativ miljö där insatserna är anpassade efter individuell rehabiliteringsplan. Rehabilitering fokuserar på förbättring av språkfunktion samt optimering av kommunikationsförmåga. Intensiv rehabilitering har visat sig mer effektiv än mer lågfrekvent behandling. Träningen är individanpassad och utgår från personens specifika språksvårigheter.

 

 

 

 

Anmälan